رییس شورای راهبردی جمعیت گام دوم استان فارس خبر داد:
کمیته انتخابات جمعیت گام دوم انقلاب استان فارس تشکیل شد

به گزارش شیرازه، جواد شهابی رییس شورای راهبردی جمعیت گام دوم استان فارس اظهار داشت: ستاد انتخابات جمعیت گام دوم كشور تشکیل شده است.

رییس شورای راهبردی جمعیت گام دوم استان فارس ادامه داد: در همين راستا كميته انتخابات جمعیت در استان فارس نيز با حضور اعضاى شوراى راهبردی استان و شهرستانها، تشكيل و اعضای اين كميته انتخاب شد.

به گفته شهابی، تشكيل ستاد و كميته‌هاى انتخابات جمعیت گام دوم با هدف شكل‌گيرى مجلسى در طراز نظام و انقلابی صورت گرفته است و در اين زمينه اهداف خود را با قدرت پيگيرى خواهد كرد.

وى با بيان اینکه جمعیت گام دوم در استان فارس و شهرستانها، با توجه به ساختار و تشكيلات جمعیت، وارد فعاليت‌ شده است تصریح کرد: جمعیت گام دوم استان فارس همزمان با شروع ثبت‌نام‌هاى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى، با برگزارى جلسات منظم شوراى راهبردی، فضاى انتخابات در استان را بررسی نموده تا در راستاى اهداف و راهبردهای جمعیت گام دوم، نقش مؤثر خود را در اين زمینه ایفا نماید.

رئیس شورای راهبردی جمعیت گام دوم فارس گفت: تشكيلات اين جمعیت در استان و شهرستانها بر مبناى راهبردهاى جمعیت حركت خواهد كرد و با رعایت چارچوب‌ها درباره معرفی کاندیدای جمعیت یا حمایت از دیگر کاندیداها تصمیم خواهند گرفت.

شهابی تأكيد كرد: فهرست کاندیداهای مورد حمایت جمعیت از سوی جمعیت در سطح استان، در زمان خود، اعلام رسمی خواهد شد.