صدور ۲۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان فارس
مرتضی رهنما گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۰۰ پروانه استاندارد جدید صادر که ده درصد پروانه‌های صادره تشویقی است و همچنین در این مدت ۳۷۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید و ۳۰۰ پروانه استاندارد تعلیق و یا ابطال شد.

او افزود: در این مدت واحد‌های تولیدی و خدماتی استان فارس بیش از ۳ هزار بار مورد بازرسی و ارزیابی کارشناسان اداره کل استاندارد فارس قرار گرفته و بیش از ۲۸۰۰ نمونه محصول تولیدی به‌صورت تصادفی از خطوط تولید و انبار‌های واحد‌های تولیدی نمونه برداری و مطابق استاندارد‌های مربوطه در آزمایشگاه‌های همکار استاندارد فارس مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رهنما ادامه داد: ۱۹۴۰ وسیله بازی دراستان فارس مورد بازرسی فنی قرار گرفت و بیش از ۲۴۴ وسیله بازی بدلیل غیر استاندارد بودن و یا عدم اعتبارگواهینامه توقیف شد.

مدیر کل استاندارد فارس از آموزش تخصصی مدیران کنترل کیفیت به میزان ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر ساعت در ۱۰ ماهه سال جاری نیز خبر داد و گفت ۲ شرکت آموزشی بخش خصوصی جدید بعنوان همکار استاندارد توسط اداره کل تایید صلا حیت شد.

رهنما گفت: در این مدت بیش از ۸۰۰۰ مرکز عرضه در سطح استان فارس مورد بازرسی قرار گرفت و کالا‌هایی که فاقد علامت استاندارد بوده شناسایی و اقدام قانونی لازم بعمل آمد.

او تصریح کرد:  ۲۳۴۳ آسانسور در این مدت تاییده استاندارد گرفته و ۱۶۷ مورد مجوز ظرفیت خالی برای واحد‌های تولیدی استان صادر شد.