گزارش تصویری/اختتامیه رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال
به گزارش شیرازه بعد از گذشت 48 ساعت رقابت نفس گیر اولین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج فارس به ایستگاه پایانی خود رسید.