کشف ۳۰ رأس گوسفند قاچاق درکازورن
کشف ۳۰ رأس گوسفند قاچاق درکازورنفرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پل آبگینه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق به یک دستگاه کامیون حامل احشام مظنون شده ودر بازرسی از آن ۳۰ رأس گوسفند فاقد مجوز دامپزشکی کشف کردند .
سرهنگ محمدعبادی نژاد افزود: ارزش احشام قاچاق یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد و در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

صدا و سیما