فوتونیوز؛ جمعه 9 خرداد ماه 99:
از واریز یارانه معیشتی دولت تا افتتاح بزرگترین باغ ماکیان زینتی کشور در شیراز
از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» شیرازه، سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.