کاریکاتور شیرازه/ نجات اقتصاد تک محصولی
 به گزارش شیرازه،  صحبت های ابراهیم عزیزی نماینده شیراز در مجلس مبنی بر "کشور را باید از اقتصاد تک محصولی نجات داد، سوژه کارتونی از احمدرضا سهرابی شد.


کاریکاتور شیرازه/ نجات اقتصاد تک محصولی