نشانی و شماره تلفن قسمت ها و حوزه های قضایی دادگستری استان فارس

نشانی و شماره تلفن قسمت ها و حوزه های قضایی دادگستری استان فارس

رديفپست / قسمت / شهرستانمسئولسمتتلفن مستقيمنمابر تلفنخانهآدرس
1ریاست کل دادگستری استان فارسحجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسویرئیس کل دادگستری استان فارس322456563222484817-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
2دادگاه های تجدیدنظر استانسیدمصطفی بحرینیمعاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان 322400533224022917-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
3معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و ارتباطاتسیدعبدالنبی نجیبیمعاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات رئیس کل دادگستری استان 322292123222921217-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
4معاونت قضایی و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندیعلی مؤمن حسین پورمعاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی 322280503222805017-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
5معاونت قضایی و فرهنگیحجت الاسلام سیدصدراله رجائی نسبمعاون قضایی و فرهنگی رئیس کل دادگستری استان فارس322330053223300517-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
6معاونت قضاییسیدفضل الله زارعیمعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان--17-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
7نظارت و ارزشیابی قضات و معاونت قضاییحجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوینماینده نظارت و ارزشیابی قضات در استان فارس--17-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
8معاونت مالی، عمرانی و پشتیبانیداراب رحمتیمعاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری 322460603224223817-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
9معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرماحمد رحمانیانمعاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس323549173234630332346302شیراز - خیابان هدایت غربی- نبش کوچه 10
10ریاست شوراهای حل اختلاف استانحجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسویمعاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس374280193742801937428019انتهای بلوار جانبازان (پودونک) - روبروی شهرک صدا و سیما
11معاونت منابع انسانیارسلان اشرافیمعاون منابع انسانی دادگستری استان 323035853230358432303585شیراز - تقاطع چهار راه بنفشه و خیابان استقلال - ساختمان سابق بیمه
12معاونت قضاییحجت الاسلام سیدمحسن موسویمعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس322330063223300617-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
13دادگاه های حقوقی شیرازرشید رشیدیرئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز36474002364740076-3647412شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان شهید جمالی - کد پستی: 7193616431
14دادگاه های خانواده شیرازفرهاد طهماسبیسرپرست دادگاه خانواده شیراز32276701322733088-32273301شیراز -میدان قائم - بلوار هجرت - کوچه 1 - کد پستی: 7143995175
322277716
15دادگاه انقلاب اسلامی شیرازسیدمحمود ساداتیمعاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و سرپرست دادگاه‌های انقلاب شیراز322871743228626132132847شیراز - بلوار جدید قرآن - روبروی لوناپارک - کد پستی: 7144771466
16دادسرای انقلاب اسلامی شیرازکوروش زارعیمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز322891153228911532132847شیراز - بلوار جدید قرآن - روبروی لوناپارک - کد پستی: 7144771466
17دادگاه های کیفری یک استانمحسن رجایی نیامعاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاه های کیفری 1 استان 374280363742803710-37428001شیراز - میدان الله (گل سرخ) - بلوار شهید شیرودی - مجتمع قضایی شهید قدوسی - کد پستی: 7157934757
18دادگاه های کیفری 2 شیرازمحمد مهدی محمودیمعاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و سرپرست دادگاه‌های کیفری 2 شیراز374280353742803410-37428001شیراز - میدان الله (گل سرخ) - بلوار شهید شیرودی - مجتمع قضایی شهید قدوسی - کد پستی: 7157934757
19حفاظت و اطلاعاتربیع اله قربانیمدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان --17-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
20دادستانی عمومی و انقلاب شیرازحیدر آسیابیدادستان عمومی و انقلاب شیراز3227890013227890024-32271623شیراز - میدان آزادی- ابتدای خیابان ابریشمی - کد پستی: 7144833495
21دادسرای جنائی و جرائم امنیتی شیرازبیژن کشاورزمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای جنایی و امور امنیتی شیراز32286987322869878-32272017شیراز - میدان آزادی- ابتدای خیابان ابریشمی - کد پستی: 7144833495
22دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 شیرازفرود شکوهمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه 1 شیراز36312000363120004-36319501شیراز -بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - ایستگاه 15- نبش کوچه 39 - کد پستی: 7185983455
23دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 شیرازجمشید فرهادیمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه 2 شیراز7-32294995322757126-32227303شیراز- میدان قائم - بلوار هجرت - کوچه 1 - کد پستی: 7143995175
24اجرای احکام کیفری شیرازحسین سلطانی فردمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست اجرای احکام کیفری شیراز37428040374280397-37428001شیراز- میدان الله (گل سرخ) - بلوار شهید شیرودی- مجتمع قضایی شهید قدوسی - کد پستی: 7157934757
25معاونت پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شیرازابراهیم ابراهیمیمعاون پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب شیراز32132744322789074-32271623شیراز - میدان آزادی- ابتدای خیابان ابریشمی - کد پستی: 7144833495
26معاونت نظارت و بازرسی دادستان عمومی و انقلاب شیرازابراهیم محمدیمعاون نظارت و بازرسی دادستانی عمومی و انقلاب شیراز32132763322789064-32271623شیراز - میدان آزادی- ابتدای خیابان ابریشمی - کد پستی: 7144833495
27معاونت دادستان عمومی و انقلاب شیرازحجت الاسلام مصطفی توانی بلیانیمعاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز32132734322789064-32271623شیراز - میدان آزادی- ابتدای خیابان ابریشمی - کد پستی: 7144833495
28مجتمع قضایی محاکم ویژه رسیدگی جرائم رانندگی شیرازموسی رهبرمعاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و سرپرست دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز372100513721005137210049انتهای بلوار جانبازان(پودونک) - روبروی شهرک صدا وسیما - کد پستی: 7157783517
29دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رانندگی شیرازعلی اکبر بوستانمعاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز372100523721005237210049انتهای بلوار جانبازان(پودونک) - روبروی شهرک صدا وسیما - کد پستی: 7157783517
30مدیریت امور اداری و استخدامیکوروش زارعیمدیر امور اداری و استخدامی دادگستری استان فارس322493513224935117-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
31ریاست حوزه ریاست و مدیریت دفتر کل دادگستری استانامیرعباس شریف‌جعفریرئیس حوزه ریاست و مدیر دفتر کل دادگستری استان فارس322422353224223517-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
32مدیریت امور مالیمسعود علمداریمدیر امور مالی دادگستری استان فارس321323303224009217-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548
33هسته گزینش قوه قضائیه در استاناسماعیل خوشبختمعاون مدیر هسته گزینش قوه قضائیه در استان فارس323455713234557132345573شیراز- خیابان هدایت غربی- نبش کوچه 10
34روابط عمومی و ارتباطاتمحمدحسن تنگاب‌جهرمیمدیر روابط عمومی و ارتباطات322286303222863017-32222315شیراز - میدان شهداء (شهرداری) - کد پستی: 7137673548

 

نشانی و شماره تلفن حوزه های قضایی استان فارس

رديف

شهرستان / بخش

مسئول

سمت

تلفن مستقيم

نمابر

تلفنخانه

آدرس

1

آباده

سیدمرتضی نورالدینی

رييس دادگستري

44336700

44336700

44335562

44339630

آباده - خیابان هجرت - کد پستی: 7391765497

میثم ابراهیم زاده

دادستان عمومي و انقلاب

44364072

44364072

2

آباده طشک

حسین غضنفرنژاد

رئیس دادگاه عمومی بخش

53893800

53893800

53892350

53892400

آباده طشک - خیابان بهشتی - ابتدای کمربندی

3

ارسنجان

کامران زارع

رييس دادگستري

43522402

43522402

-

ارسنجان - بلوار شهید مهدی اسکندری - کد پستی: 7376177774

محمد یوسفی

دادستان عمومي و انقلاب

43523991

43523991

4

استهبان

علی خورشیدی

رييس دادگستري

53222131

53222131

53240850-4

53226010

53225010

استهبان - بلوار اما رضا(ع) - جنب فرمانداری - کد پستی: 7451865620

یاسر محبی

دادستان عمومي و انقلاب

53222528

53222528

5

اقلید

محمد ربانی

رييس دادگستري

44531601

44531601

44531605-8

44531608

اقلید - بلوار شهید بهشتی - خیابان عدالت

امیرحسین انصاری فر

دادستان عمومي و انقلاب

44531602

44531602

6

بوانات

سیدرضا حسینی

رييس دادگستري

44406015

44406015

44403202

44402297

بوانات - شهرک ولیعصر - بلوار شهید حسام پور - کد پستی: 7397143435

کاووس مردانه

دادستان عمومي و انقلاب

44404710

44404710

7

بیرم

احسان کرمی

سرپرست دادگاه عمومی بخش

52552111

52554060

52552111

بیرم - بلوار خلیج فارس

8

بیضاء

حسین اسفندیاری

رئیس دادگاه عمومی بخش

36783100

36783100

36782711

بیضاء - بلوار سیبویه - کد پستی: 7363113131

9

پاسارگاد

قاسم عسکری فر

رييس دادگستري

43567311

43567311

43567822-3

پاسارگاد - خیابان 9 دی - کد پستی: 7374188619

محمدحسن اتحاد نژاد

دادستان عمومي و انقلاب

43567635

43567635

10

جره و بالاده

ابراهیم نظری

رئیس دادگاه عمومی بخش

-

-

42473737

42474488

کازرون - بالاده - ابتدای بلوار معلم - کد پستی: 7339139977

11

جویم

امین حشمتی

رئیس دادگاه عمومی بخش

52573155

52573334

52573055

52573335

جویم - شهرک 45 هکتاری - جنب درمانگاه شبانه روزی

12

جهرم

محمد اسمي جهرمی

رييس دادگستري

54440090

54440090

544440091-3

جهرم - بلوار آزادگان

عباس روستازاده

دادستان عمومي و انقلاب

54449977

54449977

13

چنارشاهيجان (کوهچنار)

حمید تقی زاده

رئیس دادگستری

42415486

42415486

-

چنارشاهیجان - جاده قائمیه شیراز - روبروی کلانتری 14 قائمیه - کد پستی: 7331631605

رضا حسن زاده

دادستان عمومي و انقلاب

 

 

14

خرامه و كربال

علی برزگر

رييس دادگستري

32723334

32723334

32722788

32728133

خرامه - بلوار دانشجو - کد پستی: 7344148675

حسین حسینی

دادستان عمومي و انقلاب

-

-

15

خرم بید (صفاشهر)

رحمان عمادی

رييس دادگستري

44453944

44453945

44453944

44455294

صفاشهر - بلوار وحدت - مجتمع ادارات

مهدی قاسمی خواه

دادستان عمومي و انقلاب

44455294

44455294

16

خشت

حسین حسن زاده

سرپرست دادگاه عمومی بخش

42452839

42452839

42452839

بخش خشت - بلوار رازی

17

خفر

سعید مددی جابری

رئیس دادگاه عمومی بخش

54504797

54504797

54502886-7

خفر - ابتدای ورودی شهر خفر - روبروی جاده آبادشاپور - کد پستی: 7417156487

18

خنج

سید ایمان موسوی

رييس دادگستري

52623249

52627102

52624932

52625570-1

خنج - میدان بسیج - بلوار معلم - کد پستی: 7443136613

مهرداد خسروی

دادستان عمومي و انقلاب

52627101

44527101

19

داراب

سید محسن موسوی

رييس دادگستري

53521013

53521013

53521013

53525005

داراب - بلوار دانشجو

صادق صادقی

دادستان عمومي و انقلاب

53525005

53525005

20

رستم

قاسم محمودی

رييس دادگستري

42644900

42642126

42642199

شهرستان رستم - شهر مصیری - بلوار کمربندی

محمود نوذری

دادستان عمومي و انقلاب

42644900

42644900

21

زرقان

هادی شاسوندی اصل

رييس دادگاه عمومي بخش

32623606

32623606

32623506

زرقان - خیابان شهرداری - کد پستی: 7341639184

22

زرين دشت

جابر نظافت

رييس دادگستري

53728021

53728021

53728023-4

حاجی آباد - بلوار خلیج فارس - کد پستی: 7486116553

یعقوب رزاقی

دادستان عمومي و انقلاب

53728022

53728022

23

سپيدان

خلیل فیلوندی کشکولی

رييس دادگستري

36723394

36722994

36722995

36723998 37222995

36723995

ورودی شهر سپیدان - بلوار امام خمینی(ره)

سیدعبدی محمودیاطهر

دادستان عمومي و انقلاب

3723997

3723997

24

سروستان

مرتضی اسماعیلی

رييس دادگستري

37843600

37843600

37843500

37843671

37843400

سروستان - بلوار نماز

قاسم محمدی اکبرآبادی

دادستان عمومي و انقلاب

37843400

37843400

25

شيبكوه

محسن عزیزی

رئیس دادگاه عمومي بخش

53432878

53432878

53434565

زاهدشهر - ابتدای  بلوارامام خمینی(ره) - جنب امامزاده زاهد(ع) - کد پستی: 7437139475

26

فراشبند

سیداحمد موسوینسب

رييس دادگستري

38754193

38754193

38753907

38757362

فراشبند - میدان بسیج - بلوار امام خمینی(ره) - جنب فلکه شهرداری - کد پستی: 7477151919

رضا امیدواری

دادستان عمومي و انقلاب

38757361

38757361

27

فسا

محسن رستگار

رييس دادگستري

53365840

53365840

53365831-3

فسا - فاز 2 گلستان - بلوار صاحب الزمان(عج) - کد پستی: 7461448331

محمدرضا تواضعی

دادستان عمومي و انقلاب

-

-

28

فيروزآباد

صمد چوبینه

رييس دادگستري

38724128

38724128

38724127

38723839

38723839

فیروزآباد - خیابان جهاد

حافظ محمدی

دادستان عمومي و انقلاب

38721403

38721403

29

قيروكارزين

حسین لطفی

رييس دادگستري

54524870

54523880

54524870

54523839

54524870

قیر و کارزین - بلوار شهید بهشتی

داریوش بوستانی

دادستان عمومي و انقلاب

54527170

54527170

30

کازرون

سیدابراهیم موسوی

رييس دادگستري

42249500

42231394

42235226-8

42249731

کازرون - خیابان امام خمینی(ره) - چهارراه ولی عصر (چهارراه دادگستری) - کد پستی: 7317793955

مصطفی انصاری فر

دادستان عمومي و انقلاب

42241550

42241550

31

كامفيروز

سعدی نصیری

سرپرست دادگاه عمومي بخش

43633155

43633411

43633152

شهرستان مرودشت - شهر بیلو - بلوار خلیج فارس - میدان امام حسین (ع)

32

کنارتخته و کمارج

صادق رحمانی

رئیس  دادگاه عمومي بخش

42442800

42442800

42442999

کنارتخته - کوچه جنب بخشداری - کد پستی:

33

كوار

شاهرخ جابری

رييس دادگستري

37829062

37822232

37822240

بلوار امام خمینی(ره) - خیابان تأمین اجتماعی  - کوچه عدالت - کد پستی: 7346165548

حسن کشاورزی

دادستان عمومي و انقلاب

37822348

37822348

34

گراش

سیدرحیم روان بین

رئیس دادگاه عمومي بخش

52440111

52440111

52440112

گراش - خیابان گلزار شهداء - دادگستری شهرستان گراش

35

لارستان

سیدابراهیم مرتضوی

رييس دادگستري

52243757

52253558

52244010-1

لارستان - شهر جدید - حدفاصل میدان قبله و میدان امام رضا(ع) - کد پستی: 7431834317

ابوذر رنجبر

دادستان عمومي و انقلاب

52255092

52255092

36

لامرد

محمد امین غفاری

رييس دادگستري

52722854

52722854

52722572-7

لامرد - میدان دانشجو - کد پستی: 7434137199

روح اله رشیدی

دادستان عمومي و انقلاب

52724907

52724907

37

مرودشت

علی فاتحی

رييس دادگستري

43221848

43221648

43222400

43222100

مرودشت - خیابان انتظام

باقر بوستانی

دادستان عمومي و انقلاب

43220960

43220960

38

مشهد مرغاب

بهروز عواطفی نژاد

رئیس دادگاه عمومي بخش

 

 

 

 

39

ممسنی

نصراله ایزدی خواه

رييس دادگستري

42522922

42522923

42523018

42523118

ممسنی - ابتدای بلوار بسیج - کد پستی: 7351747486

مهدی رحیمی

دادستان عمومي و انقلاب

42523364

42523364

40

مهر

حشمت رستمی

رييس دادگستري

52822322

52824842

52823820-1

52824841

مهر - بلوار امام خمینی(ره) - کد پستی: 7445139119

سیدمحمدباقر حقایقی

دادستان عمومي و انقلاب

52822377

52822377

41

نی ریز

 

رييس دادگستري

53835501

53835501

53839002-3

نی ریز - بلوار استقلال - کد پستی: 7491793696