دادستان اقلید:کارخانه قند اقلید باید حصار ایجاد شده دور باغات کارخانه را بردارد
 به گزارش شیرازه؛ در پی انتشار خبر حصار کشی کارخانه قند اقلید در اطراف باغها و‌ جنگلهای تحت اختیار خود و گلایه شهروندان بابت این اتفاق، دادستان شهرستان اقلید با ورود به موضوع مطرح شده تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با حضور برخی مسولین از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری و مسکن و شهرسازی در محل کارخانه قند اقلید برگزار شد.
 پس از بررسی و تبادل نظر صورت گرفته در جلسه مذکور مقرر گردید کارخانه قند تا پایان هفته حصار ایجاد شده را برداشته و با نظر مراجع ذیصلاح و قانونی جهت تامین امنیت باغات نسبت به ایجاد حصار قانونی و استاندارد اقدام نماید.