۹۰۰کیلوگرم گوشت قربانی بین خانواده های زندانیان بی بضاعت شیراز توزیع شد
 رئیس مرکز خدمات اجتماعی با بیان این خبر افزود: این کمک مؤمنانه با همکاری ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس، موسسه خیریه حضرت خدیجه(س) قم و انجمن حمایت زندانیان شیراز انجام گرفت.
حبیب ابراهیمی افزود: در این طرح ۶۰۰ خانواده مورد حمایت قرار گرفته و علاوه بر این مبلغ ششصد میلیون ریال عیدانه نقدی نیز به مناسبت دهه ولایت نیز از طرف انجمن حمایت زندانیان شیراز به حساب این خانوارها واریز گردید.