کارگران جلوی استانداری، استاندار با خبرنگاران گلزار شهدا!
به گزارش  شیرازه،  امین فائضی عکاس فعال استان فارسی در واکنشی متفاوت به ماجرای تجمع بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور در مقابل استانداری و حضور استاندار در گلزار شهدا  در صفحه اینستاگرام خود نوشت: صبح امروز کارگران جلوی استانداری، استاندار با خبرنگاران گلزار شهدا. هفته دولت گرامی باد!

کارگران جلوی استانداری، استاندار با خبرنگاران گلزار شهدا!