این تصویر داستان یک جنایت تکراری است؛ جنایتی که بیش از 6 سال، هر روز و با شکل های مختلف رخ می دهد
 به گزارش شیرازه; دختر بچه یمنی برای آوردن آب رفته بود که سعودی ها مثل هر روز و هر ساعت گذشته، رویای بازگشت به خانه اش را نابود کردند.
این تصویر داستان یک جنایت تکراری است؛ جنایتی که بیش از 6 سال، هر روز و با شکل های مختلف رخ می دهد
حالا برادری جنازه غرق خون خواهر خردسالش را تا جایی که توان دارد با خود می کشد؛ شاید به جایی دورتر از معرکه قتلگاه، تا خلوتی برای درد دل با خواهر پیدا کند.

این یک داستان تکراری به بلندای تاریخ است؛ روایتی که از میان خیمه‌های سوخته و خرابه های شام عبور کرده و امروز به کوچه پس کوچه های یمن رسیده است؛ جایی که دختران را داغدار پدر، برادر را گریان خواهر، مادر را داغدیده فرزند و ...

آری... این یک داستان یک جنایت تکراری است.

خانم منصوره طاهری، کارشناس مسائل سیاسی منطقه خاورمیانه نیز طی توئیتی به این اتفاق واکنش نشان داد؛

 این تصویر داستان یک جنایت تکراری است؛ جنایتی که بیش از 6 سال، هر روز و با شکل های مختلف رخ می دهد