داستان غم انگیز انجیر استهبان!
به گرارش شیرازه، عبدالله حق جو فعال فضای مجازی در رشته توییتی با اشاره به فصل برداشت انجیر در در استهبان و ظلم هایی که در حق کشاورزان و کارگران در این فصل می شود گفت:فصل برداشت محصولِ بی نظیر انجیر در بزرگترین انجیرستان دیم جهان آغاز شده است. محصولی که حاصل زحماتِ سالیانِ درازِ مردانِ غیرتمندِ استهبانی است کشاورزِ استهبانی فرایند یک سال زحمت طاقت فرسایش را در این دو ماه با تلاش شبانه روزی جمع آوری می کند.
کشاورز بعد از جمع آوری محصولِ زحمات یک ساله، شیره جانش را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی به تاجر( دلال) می فروشد و دوباره سال زراعی دیگری را آغاز می کند. هنوز ماجرا تمام نشده است و ظلم به زحمتکشانِ این عرصه ادامه دارد.
تاجرِ انجیر به کارگرِ ارزان نیاز دارد تا اصطلاحا انجیرها را دانه بندی کند. کارگرِ زن بهترین گزینه هست. با هزینه کم و بدون یک ساعت ثبت بیمه، ماموریت انجام می شود. نکته جالب تر این که کارفرما با یک سفر مشهدِ پایان سال، دعای خیر کارگرهای بخت برگشته را هم برای خود جمع می کند.
محصول بدون فرآوري و خام صادر می شود. کشاورز به عنوان نیروی اصلی تولید و کارگرانِ عمدتا زنِ شرکت ها کمترین سهم را از این محصول می برند و تاجر با کمترین زحمت، همه ساله ملکی به ملک هایشان و ثروتی بر ثروتشان افزوده می شود. و باز سال دیگر و ...
به نظر می رسد نماینده مجلس، فرماندار، جهاد کشاورزی و اداره بیمه در این ماجرای غم انگیز سهم اصلی را دارند و در پیشگاه خدا و مردم باید پاسخگو باشند. استهبانِ مظلوم به شرط یک قوه عاقله، زمینه یک جهش بزرگ اقتصادی را دارد. #فرآوری_انجیر #انجیر_استهبان

داستان غم انگیز انجیر استهبان!


داستان غم انگیز انجیر استهبان!


داستان غم انگیز انجیر استهبان!


داستان غم انگیز انجیر استهبان!
داستان غم انگیز انجیر استهبان!

داستان غم انگیز انجیر استهبان!


تصاویری از درختان انجیر استهبان

داستان غم انگیز انجیر استهبان!

داستان غم انگیز انجیر استهبان!

داستان غم انگیز انجیر استهبان!