تقدير از خانواده شهيد ورزشكار صفرپور توسط سازمان بسيج ورزشكاران فارس
به همت اقاي مسكويي مسئول سازمان و سرهنگ كشاورز نماينده بسيج ورزشكاران در اداره ورزش و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم تجليل و تقدير از خانواده شهيد ورزشكار صفرپور (بازيكن فوتبال) در سازمان بسيج ورزشكاران برگزار شد.
تقدير از خانواده شهيد ورزشكار صفرپور توسط سازمان بسيج ورزشكاران فارس
تقدير از خانواده شهيد ورزشكار صفرپور توسط سازمان بسيج ورزشكاران فارس