اهدای عضو کودک ۷ ماهه لامردی به بیماران نیازمند
به گزارش سرویس سلامت شیرازه، سیاوش غلامی مدیر پیوند اعضای بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز گفت: اعضای بدن کودک ۷ماهه لامردی که به دلیل سانحه رانندگی به همراه خانواده بوده دچار مرگ مغزی می شود.

وی گفت: به دلیل نامساعد بودن شرایط بیمار، قابلیت انتقال به شیراز میسر نشد که تیم پزشکی مان به مدیریت دکتر جعفری به لامرد اعزام و برداشت اعضا در بیمارستان لامرد انجام شد.

بنابه گفته غلامی، پس از کسب رضایت از خانواده، بیمار مرگ مغزی برای اهدای ارگان‌ها این عمل خداپسندانه انجام و عضو به شیراز انتقال داده شد.

مدیر پیوند اعضای بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز  گفت: این خانواده ایثارگر کبد را به کودک دوسال و دوماهه از استان گلستان اهدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط رضایت گیری بسیار دشوار بود چون پدر، مادر، دوخواهر و برادر در بخش بستری بودند که پروسه بسیار سختی بود و با همکاری عمو، دایی، و از همه مهم تر پدرشان که در بالین درمان بودند رضایت را کسب کنیم.

غلامی گفت: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد.

انتهای پیام/ح