اختصاصی شیرازه:
احتمال پرتاب ماهواره بر ذوالجناح در روز های آتی/این ماهواره به منظور انجام عملیات تحقیقاتی پرتاب خواهد شد

به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، تصویر ماهواره ای از سکوی پرتاب پایگاه فضایی امام خمینی(ره) نشان میدهد که این سکو در حال آماده سازی پرتاب ماهواره بر ذوالجناح در روز های آینده میباشد.

در همین رابطه سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت: پرتاب آتی ماهواره بر ذوالجناح تحقیقاتی است.

حسینی افزود: سه پرتاب تحقیقاتی برای ماهواره بر ذوالجناح برنامه ریزی شده که تاکنون یک پرتاب تحقیقاتی انجام شده و دو پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است. ذوالجناح ماهواره‌بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی است و در هر پرتاب تحقیقاتی عملکرد مراحل مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.احتمال پرتاب ماهواره بر ذوالجناح در روز های آتی/این ماهواره به منظور انجام عملیات تحقیقاتی پرتاب خواهد شد

انتهای پیام/م