قابل توجه مسئولین علوم پزشکی
در خاوران جهرم روزهای تعطیل مریض نشوید!
به گزارش سرویس شهرستان های شیرازه سایت خاوران آنلاین نوشت: عصر پنج شنبه؛ روز های جمعه و تعطیلات رسمی درمانگاه تعطیل می باشد.
این جمله ایست که با خط خوانا!!! بر روی درب ورودی درمانگاه خاوران نصب شده است. 

نباید در روز های تعطیل مریض شد چون باعث به هم خوردن تعطیلات پزشک و کادر درمانگاه می شوید.

جالب اینکه حتی فرم ارجاع هم داده نمی شود و شما به ناچار اگر خواستید که به سایر شهر ها برای درمان مراجعه کنید باید هزینه بیمارستان را آزاد پرداخت کنید این هم یکی از الطاف مسئولین نسبت به مردم خاوران!!!

خاوران تنها شهری است که روزهای تعطیل نباید مریض شد...