گزارش تصویری
برگزاری مسابقه "قویترین مرد روستا" در چاهکور علامرودشت
به گزارش شیرازه به نقل از لامرود، مسابقه جذاب و دیدنی قویترین مردان روستای چاهکور بخش علامرودشت در محیطی شاد و صمیمی برگزار شد.

در این رقابت ها که با حضور غفاری بخشدار، مسئولین، معتمدین علامرودشت و اقشار مختلف مردمی همراه بود "مهدی زارعی" مقام قویترین مرد روستا را از آن خود کرد.


مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان
مسابقه قویترین مردان