راهپیمایی 13 آبان دانش آموزان در بوانات

به گزارش  شیرازه  به گزارش حرف رسا، در روز 13 آبان مردم مومن و انقلابی شهرستان بوانات همراه با دانش آموزان بیدار در نقاط شهری این شهرستان روز مبارزه با استکبار جهانی را راهپیمایی کردند و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام داشتند.

مردم و دانش آموزان شهر حسامی و شهر کره ای مرکز بخش سرچهان شهرستان بوانات نیز با حضور در خیابانهای این دو شهر این روز را راهپیمایی کردند.


شهر حسامی بوانات

شهر کره ای بوانات