لیلا قائدیان:  مهجوریت قرآن دلم را آزرده می‌کند/ حفظ قرآن، مرا در زندگی صبور کرده است هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

لیلا قائدیان: مهجوریت قرآن دلم را آزرده می‌کند/ حفظ قرآن، مرا در زندگی صبور کرده است

در سختی های زندگی، با خواندن یک آیه از قرآن، خستگی از تنم بیرون می رود.
چطور نیروهایِ درونیِ یک جامعه را هدایت کنیم؟ جلسه بیست و سوم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

چطور نیروهایِ درونیِ یک جامعه را هدایت کنیم؟

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
فاطمه شفیعی رونیزی: چیزی بالاتر و شیرین‌تر از حفظ قرآن در زندگی وجود ندارد هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

فاطمه شفیعی رونیزی: چیزی بالاتر و شیرین‌تر از حفظ قرآن در زندگی وجود ندارد

آرزو دارم که فعالیتهایم مورد توجه حضرت زهرا(س) و امام زمان(ع) قرار بگیرد و شرمنده ایشان نباشم.
اصل مدرن و مترقی ولایت جلسه بیست و دوم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

اصل مدرن و مترقی ولایت

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
حجت الاسلام بصیری: پیام ها و مفاهیم قرآنی را به گوش جهان می رسانیم هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

حجت الاسلام بصیری: پیام ها و مفاهیم قرآنی را به گوش جهان می رسانیم

شناخت یک موسسه خوب قرآنی، از پیش زمینه های اساسی حفظ، قرائت یا آموزش مفاهیم قرآنی است.
وفتی شهادت به نبوتِ پیامبر هم فایده ای ندارد جلسه بیست و یکم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

وفتی شهادت به نبوتِ پیامبر هم فایده ای ندارد

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
زهرا نیکنام: آبرویی که در جامعه دارم، همه از برکت قرآن است/ شیرینی و حلاوت حفظ قرآن، برایم جذاب و دوست داشتنی بود هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

زهرا نیکنام: آبرویی که در جامعه دارم، همه از برکت قرآن است/ شیرینی و حلاوت حفظ قرآن، برایم جذاب و دوست داشتنی بود

با ایمان و باور قلبی به آیه 216 سوره مبارکه بقره، از هیچ پیشامدی در زندگی ناامید نشده و خود را نمی بازم.
جامعه اسلامی چه زمانی پیروز می شود؟ جلسه بیستم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

جامعه اسلامی چه زمانی پیروز می شود؟

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
۲