شیرازه

برچسب ها
برچسب: جایگزین حاجتی
813 رای و مهد ی حاجتی با 59 هزار و... انجایی شروع شد که غیبت مهدی حاجتی در بند به... دوماه نزدیک می شد و شورا باید جایگزین او را... قانونی به جای آقای حاجتی شخصی در جلسات شرکت کند...
کد خبر: ۱۳۲۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


در نخستین جلسه پیش روی شورا؛
شهر شیراز جایگزین مهدی حاجتی عضو سابق بازداشت شده شورای...
کد خبر: ۱۳۱۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰