شیرازه

برچسب ها
برچسب: جنایات میرحسین
نخست‌وزیرِ تمامیّت‌خواه
بود میرحسین موسوی بود و سرانجام نیز توانست رئیس جمهورِ... میرحسین موسوی بر جایگاهِ نخست وزیری تکیه زد و با... وجودِ عدم رضایتِ شخصِ رئیس جمهور میرحسین موسوی – که... گزارشِ تخلّفاتِ فراوانِ میرحسین موسوی به مجلساگرچه همة اعضای هیأتِ...
کد خبر: ۱۳۵۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹