شیرازه

برچسب ها
برچسب: نقش گروه های جهادی در مهار کرونا
در میزگرد "نقش گروه های جهادی در مهار کرونا" مطرح شد:
در استان هایی که مقام معظم رهبری از آنها نام... از سخنان ایشان در کل استان ۱۲۵ میلیارد تومان بخشودگی...
به گزارش شیرازه ایران ظرف سالهای اخیر با بحرانهایی مواجه... هم در مقابله با بحران ناشی از بیماری همه گیر... کرونا که به عنوان یک پدیده پاندمیک همه جهان را... مورد تهدید قرار داده با درسهای آموخته شده از تجارب...
کد خبر: ۱۳۹۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲