کد خبر: ۱۴۹۰۷۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۵ - ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
گزارش «شیرازه» از جلسه علنی شورای شهر شیراز:
در چهارمین صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص ساختمان جدید شهرداری به عنوان هتل بزرگ شهرداری گفتگو و تصمیم گیری شد.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، چهارمین صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز امروز ۱۷ مرداد ماه در حالی برگزار شد که قبل از برگزاری صحن شورا، شوراییان در یک نشست صمیمی با خبرنگاران حوزه شهرداری و شورا به مناسبت روز خبرنگار از زحمات  اصحاب رسانه تحلیل و قدردانی کردند.

در ادامه دستور کارهایی در جلسه صحن علنی عنوان شد و اعضای جدید شورا در خصوص آنها به تبادل نظر پرداختند که برخی از این دستورالعمل ها مصوب شد و برخی برای بررسی بیشتر به جلسات بعد موکول گردید.

در این جلسه و در مصوبه شماره ۱، مقرر شد: برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ آقایان محمدتقی تذروی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، محمدحسن اسدی به عنوان عضو شورای راهبردی سرمایه گذاری شهرداری شیراز انتخاب گردند.

همچنین در مصوبه شماره ۲ مقرر شد: آقایان علیرضا اسکندری  و علی اکبر سلطانی به عنوان  نمایندگان شورا در كميسيون تأسيسات، اماكن و مشاغل مزاحم موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، علی اکبر سلطانی به عنوان نماینده شورا کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری،  غلامعلی ترابی به عنوان نماینده تام الاختیار شورا  جهت شرکت در کارگروه پیرامون مسائل روستاهای تابعه شهرستان شیراز و محمد فرخ زاده به عنوان عضو هیأت ارزیاب ستاد آبادگری باغات قصردشت برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب گردند.


در ادامه صحن علنی و در سومین مصوبه شورای ششم مقرر شد :افسانه خواست خدایی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، غلامعلی ترابی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، محمد فرخ زاده به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان مدیریت پسماند، محمدتقی تذروی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده-های کشاورزی، مسعود زارعی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، همچنین محمدتقی تذروی  (اصلی ) و مسعود زارعی (همعرض ) به عنوان نماینده شورا در كميسيون تأسيسات، اماكن و مشاغل مزاحم موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها برای مدت یک سال انتخاب کردند.


در همین مصوبه، مقرر شد:مسعود زارعی به عنوان نماینده شورا در کمیته مبارزه با مواد مخدر، افسانه خواست خدایی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بند الف ماده ۷ ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، محمد فرخ زاده به عنوان نماینده شورا در کمیته اجرای زیباسازی تمامی واحدهای صنفی شیراز، غلامعلی ترابی به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در کارگروه جلوگیری از وقوع حوادثی مانند آتش سوزی و ریزش ساختمان های فرسوده در سطح شهرو نماینده شورا جهت شرکت در کارگروه پدافند غیرعامل برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب گردند.


در مصوبه شماره ۴ نیز مقرر شد: مسعود زارعی و افسانه خواست خدایی به عنوان نماینده شورا در كميسيون تأسيسات، اماكن و مشاغل مزاحم موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، سیداحسان اصنافی نماینده شورا در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، محمدحسن اسدی نماینده شورا در هيئت ترك مناقصه و مزايده موضوع بند «و» ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومي كشور، غلامعلی ترابی ، نماینده شورا در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ آئین نامه مالی شهرداریها و نماینده شورا در کمیته اجرائی تبصره ۲ ماده ۵۴جهت تعیین ارزش اجاره، همچنین سیداحسان اصنافی و  مسعود زارعی به عنوان نمایندگان شورا به ترتیب جهت شرکت درهیأت های تجدیدنظر و بدوی حوزه نظام وظیفه عمومی شیراز به مدت یک سال انتخاب گردند.


در ادامه مصوبه ۴؛ مسعود زارعی به عنوان عضو ناظر در کمیته راهبری آموزش کارکنان شهرداری، غلامعلی ترابی عضو ناظر در کمیسیون بازاریابی و فروش املاک شهرداری، محمدحسن اسدی عضو و ناظر شورا در كميسيون رسيدگي به اعتراضات راجع به مميزي املاك و عضو وناظر شورا در هيأت عالي معاملات عمده شهرداري، سیدابراهیم حسینی عضو کمیته حسابرسی، افسانه خواست خدایی عضو و ناظر شورا در كميسيون تحويل معاملات شهرداري و ناظر در اداره کل حقوقی شهرداری شیراز و غلامعلی ترابی به عنوان ناظر در اداره کل املاک شهرداری شیراز برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب گردند.


 در پنجمین مصوبه این شورا مهدی نصیری قرقانی بعنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب گردید.


در دیگر مصوبات صحن علنی شورای ششم شیراز محمد فرخ زاده به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان حمل و نقل ریلی، مهدی نصیری قرقانی عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان حمل و نقل مسافر درون شهری، علیرضا اسکندری عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان حمل ونقل بار، مهدی نصیری قرقانی،ناظر و نماينده شورا در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف در بخش خصوصي سازمان حمل ونقل مسافر درون شهری، محمدتقی تذروی عضو و ناظر شورا در هيأت انضباطي رسيدگي به تخلفات تاكسيرانان، سیداحسان اصنافی، عضو شورای ترافیک شهرستان شیراز، همچنین علی اکبر سلطانی به عنوان عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سیدابراهیم حسینی، نماینده شورا در شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز،افسانه خواست خدایی نماینده شورا در کمیسیون کاهش آسیب های اجتماعی و نماینده شورا در جلسات زیرگروه بهزیستی و امور اجتماعی و مهدی نصیری قرقانی به عنوان نماینده شورا در کمیته اجرایی سلامت جوانان برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب شدند.

گفتنی است در ادامه جلسه دیگر اعضا و نمایندگان کمیسیونها و بخش های مختلف مشخص شدند.

موضوع انتخاب اعضای هیأت امناء مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز، دیگر مصوبه ای بود که با حضور تمامی اعضای شورا بررسی و مستند به بند یک ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران  با اصلاحات بعدی، با اکثریت آراء، به شرح زیر تصمیم گیری شد؛ سیدابراهیم حسینی،مهدی نصیری قرقانی و افسانه خواست خدایی، به عنوان اعضای هیأت امناء مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز، در سال اول دوره ششم ، به مدت یک سال از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ انتخاب شدند.


در ادامه طرح دوفوریتی جمعی از اعضای شورا، درباره هتل بزرگ شهرداری شیراز، موضوع دیگری بود که بخش بیشتری از زمان جلسه را به خود اختصاص داد و مخالفان و موافقان را به اظهار نظر و گفتگو وا داشت.

طبق این تصمیم این موضوع در چهارمین جلسه علنی شوراي اسلامي شهر شيراز با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورا بررسی و مقرر شد موضوع با قید یک فوریت جهت بررسی به کمیسیون های برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا و شهرسازی و معماری شورا (فرعی رسیدگی کننده ) ارسال گردد.


انتهای پیام/س/ح

مطالب مرتبط
دریـچـــــــــــــــــــــه
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
0
0
این ساختمان برای امور اداری طراحی شده و تغییر آن به هتل مستلزم هزینه زیاد است
علاوه بر این ساختمان شهرداری شیراز باید معرف جایگاه این شهر در دنیا باشد
هتل هم در شیراز کم نیست و در بسیاری از اوقات با نصف ظرفیت خود کار می کنند
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: